Mänskliga rättigheter i Iran

Skriftlig fråga 2018/19:422 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Nasrin Sotoudeh, människorättskämpe i Iran, riskerar upp till 34 års fängelse samt 148 piskrapp. Anklagelserna mot henne grundar sig bland annat i att hon försvarat kvinnor som protesterat mot tvånget att bära slöja i Iran.

De fackliga aktivisterna Esmail Bakhshi och Sepideh Gholian har tidigare suttit fängslade för engagemang och har efteråt redogjort för hur de utsattes för tortyr i fängelset, något som har lett till att de återigen fängslades under januari månad och nu riskerar farliga påföljder.

Den iranska regimens bristande respekt för mänskliga rättigheter är inget nytt. Med en pågående och fördjupad ekonomisk kris i landet blir det 40-åriga förtrycket mer påtagligt för det redan utsatta folket. Ett folk som under de senaste åren har haft förhoppningar om ett öppnare samhälle ser nu i stället hur våldet och krafttagen mot oliktänkande i stället hårdnar.

Jag vill därför fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Hur adresserar och lyfter ministern situationen i Iran, och just nu i synnerhet Nasrin Sotoudehs, Esmail Bakhshis och Sepideh Gholians situation?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-18 Överlämnad: 2019-03-19 Anmäld: 2019-03-26 Svarsdatum: 2019-03-27 Sista svarsdatum: 2019-03-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga