Mänskliga rättigheter även för homosexuella, bisexuella och transpersoner

Skriftlig fråga 2008/09:1056 av Vestlund, Börje (s)

Vestlund, Börje (s)

den 23 juni

Fråga

2008/09:1056 Mänskliga rättigheter även för homosexuella, bisexuella och transpersoner

av Börje Vestlund (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Tisdagen den 16 juni antog Litauens parlament en lag som förbjuder spridandet av det som kan uppfattas till försök att skönmåla eller främja homosexualitet.

Litauen är en del av den europeiska unionen och en del av Europarådet, var man konstaterar att alla människor har lika värde.

Homofobi som sanktioneras av stater är en av de värsta former av förtryck vi kan se i samhällen som säger sig ha en demokrati som vilar på tanken om alla människors lika värde.

Homosexuella, bisexuella och transpersoner har precis samma värde som alla andra.

Sverige kommer nu i dagarna att ta över ordförandeskapet i den europeiska unionen.

På vilket sätt kommer statministern att verka för att mänskliga rättigheter även omfattar gruppen homosexuella, bisexuella och transpersoner inom den europiska unionen?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2009-06-23 Inlämnad: 2009-06-23 Besvarad: 2009-07-06 Svar anmält: 2009-08-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-07-06)