människohandel

Skriftlig fråga 2002/03:1340 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 1 september

Fråga 2002/03:1340

av Maria Larsson (kd) till justitieminister Thomas Bodström om människohandel

Varje år förs mellan 200 och 500 personer till Sverige för att utnyttjas sexuellt. Det rör sig om ren människohandel. Enligt Rikspolisstyrelsen kommer hälften av dem till Stockholmsområdet.

Enligt en undersökning från Stiftelsen Kvinnoforum förra året saknar berörda myndigheter praxis för hur de ska ta hand om de drabbade. Samarbetet mellan myndigheterna är dåligt, ansvaret oklart och rollfördelningen otydlig.

Åtta myndigheter och en rad organisationer slår sig nu ihop i ett pilotprojekt i Stockholms län, dels för att ta fram rutiner på respektive instans, dels för att samordna alla aktörer. I mars nästa år ska en handlingsplan vara klar.

Hur man juridiskt ska kunna göra det möjligt för de drabbade att stanna i Sverige under en brottsutredning är fortfarande oklart. I dag krockar utredarnas intresse med utlänningslagen som säger att personerna ska avvisas från landet.

Vad avser statsrådet att göra för att människor som utsatts för människohandel ska kunna kvarstanna i landet under den tid brottsutredningen pågår?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-09-01 Besvarad: 2003-09-10 Anmäld: 2003-09-16 Svar anmält: 2003-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-09-10)