Manillaskolans kulturarv

Skriftlig fråga 2012/13:621 av Engle, Kerstin (S)

Engle, Kerstin (S)

den 25 juni

Fråga

2012/13:621 Manillaskolans kulturarv

av Kerstin Engle (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Manillaskolan på Djurgården har bedrivit undervisning för döva och hörselskadade barn sedan 1800-talet. Skolan ska nu flytta till mer ändamålsenliga lokaler.

Specialpedagogiska skolmyndigheten ansvarar för verksamheten men har inget ansvar för att bevara historien och kulturarvet. På skolan finns många föremål som tillfälligt kan tas om hand av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Stockholms stadsmuseum med flera. Men det krävs en långsiktig lösning.

Det handlar inte bara om att ta vara på föremål och referensbibliotek. Kulturarvet Manilla måste kunna fortsätta den viktiga uppgiften som Manillaskolan haft i över 200 år, nämligen att vara en mötesplats för dövt ”know-how”.

Manilla är ett välkänt begrepp i det döva världssamfundet och en viktig del av Sveriges dövas liv.

Det är viktigt att den enastående kulturgärning som Manillaskolan, och i dess förlängning den döva gemenskapen i Sverige, har medverkat till dokumenteras och görs tillgänglig, både för dagens och framtidens teckenspråkiga döva och för det svenska samhället i dess helhet.

Vilka åtgärder tänker kulturministern vidta för att detta 200-åriga kulturarv inte ska gå förlorat i samband med Manillaskolans flytt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-06-25 Anmäld: 2013-06-26 Besvarad: 2013-07-03 Svar anmält: 2013-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-07-03)