Mängdrabatt för brott

Skriftlig fråga 2018/19:229 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I dag har Sverige ett system där en person som döms för flera brott i en och samma rättegång får en generös mängdrabatt, vilket bland annat TV4-nyheterna ett flertal gånger rapporterat om. Det är en ordning som skickar fel signaler till den som begår brott.

Moderaterna har föreslagit att dagens form av mängdrabatt tas bort och ersätts med ett system där de tre grövsta brotten tillmäts hela straffvärdet vid straffmätningen. En sådan förändring innebär att straffet för den som döms för flera brott i samma rättegång skärps väsentligt. Vi måste markera mycket tydligare än i dag mot upprepad brottslighet. 

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson följande:

 

Är ministern beredd att genomföra Moderaternas förslag om att slopa dagens form av mängdrabatt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-14 Överlämnad: 2019-02-15 Anmäld: 2019-02-26 Svarsdatum: 2019-02-27 Sista svarsdatum: 2019-02-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga