Mandéernas situation i Irak

Skriftlig fråga 2005/06:1718 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 31 maj

Fråga 2005/06:1718 av Luciano Astudillo (s) till utrikesminister Jan Eliasson (s)

Mandéernas situation i Irak

Mandéerna är en etnisk och religiös minoritet som lever i bland annat Irak. Deras religion, mandeismen härstammar från kristendomen. Mandéerna har ett eget språk, nymediska och de använder ett eget litteraturspråk. I dag beräknas det finnas runt 15 000 mandéer i Irak och deras situation förvärras alltmer. Det berättas att de förföljs och utsätts för våld av islamska fundamentalister. Frånvaron av konstitutionella garantier för skydd i Irak förvärrar situationen. Många mandéer planerar att lämna Irak i desperation. Många mandeiska familjer söker fristad i Syrien och Jordanien. De får ingen ekonomisk hjälp, de tillåts inte att arbeta och de har ingen plats i samhället.

Vilka åtgärder avser stadsrådet att initiera för att förbättra mandéernas situation?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-05-31 Anmäld: 2006-05-31 Besvarad: 2006-06-07 Svar anmält: 2006-06-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-07)