Månadsvisa inkomstuppgifter

Skriftlig fråga 2012/13:339 av Backman, Hans (FP)

Backman, Hans (FP)

den 26 februari

Fråga

2012/13:339 Månadsvisa inkomstuppgifter

av Hans Backman (FP)

till näringsminister Annie Lööf (C)

I dag är det svårt, näst intill omöjligt, för småföretagare, frilansare och andra som har oregelbundna inkomster att veta vad de skulle få om de blev sjuka. Ett sätt att komma till rätta med det är att använda sig av historiska inkomster i stället för förväntad inkomst som bas för sjukpenning och liknande.

För att den historiska inkomsten ska vara relevant för den som blir sjuk bör den ligga nära i tiden, varför man nu överväger att övergå till månadsrapportering av löner. Viktigt är dock att denna reform inte leder till orimliga kostnader för företagen.

Enligt Företagarna kan införande av månadsrapportering för företag med upp till 49 anställda ge en miljard i ökade kostnader. Även Svenskt Näringsliv tror att förslaget skulle ge en kraftigt ökad regelbörda. Också Skatteverket har fört fram att det för företagarna kommer att bli komplicerat att fylla i de periodiserade uppgifterna.

Utredningen kommer fram till att detta skulle kosta företagen fyra kronor styck, motsvarande 60 miljoner kronor för småföretagen, och sätter inte en prislapp på periodiseringen. Enligt Företagarna är den verkliga kostnaden 67 kronor styck, eller drygt en miljard kronor. Även om man räknar bort kostnaden för periodisering bedöms kostnaden bli sex gånger högre än i utredningen.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga om och på vilket sätt näringsministern avser att beakta de uppgifter som förts fram angående förslagets befarade stora kostnader och ökade regelbörda för Sveriges företagare.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-02-26 Anmäld: 2013-03-04 Svar anmält: 2013-03-07 Besvarad: 2013-03-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-03-07)