månadsvis avläsning av elmätare

Skriftlig fråga 2002/03:295 av Holmqvist, Nils-Göran (s)

Holmqvist, Nils-Göran (s)

den 12 december

Fråga 2002/03:295

av Nils-Göran Holmqvist (s) till näringsminister Leif Pagrotsky om månadsvis avläsning av elmätare

Energimyndigheten har utrett mätperiodens längd på elmarknaden. Slutsatsen är att landets ca 1,5 miljoner elkunder med en förbrukning på över 8 000 kWh per år ska få månadsvis avläsning senast den 1 juli 2006, medan övriga ca 3,5 miljoner elkunder ska få månadsvis avläsning senast tre år senare, den 1 juli 2009.

En övergång till månadsvis avläsning av elmätare får stöd från breda konsument-, konkurrens- och miljöintressen. Ett sådant system innebär bland annat att elkunderna kan slippa preliminärdebiteringen, vilken är en huvudorsak till dagens obegripliga elräkningar. Dessutom skapar regelbunden information om elförbrukningen incitament för en effektiv elanvändning.

Det är av största vikt att den kommande reformen omfattar samtliga elkonsumenter och inte bara den knappa tredjedel som förbrukar över 8 000 kWh per år. "Vi tycker att alla, även de som bor i lägenhet, har rätt att kunna begripa sina fakturor. Fördelarna för elmarknaden får man först när alla kunder omfattas", sade Anders Johansson som ansvarat för Energimyndighetens utredning i en intervju i tidningen Finans Vision den 24 oktober 2002. Energimyndigheten skriver att utredningsförslagets tidtabell förutsätter ett riksdagsbeslut senast våren 2003.

Jag vill därför fråga näringsministern:

Vad avser näringsministern att vidta för åtgärder för att ett beslut i enlighet med Energimyndighetens utredningsförslag ska kunna fattas senast våren 2003?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-12-12 Anmäld: 2002-12-12 Besvarad: 2002-12-18 Svar anmält: 2002-12-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-12-18)