Månadsuppgifter

Skriftlig fråga 2012/13:559 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 3 juni

Fråga

2012/13:559 Månadsuppgifter

av Anders Karlsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

I sin propositionsförteckning för våren daterad 15 januari 2013 annonserade regeringen en proposition (nr 90) om månadsuppgifter till den 26 mars 2013. Denna har dock ej avlämnats.

I samband med behandlingen av propositionen om personalliggare i tvätteribranschen beslutade skatteutskottet (betänkande 2012/13:SkU14) också om personalliggare i byggbranschen och om månadsuppgifter. Jag citerar:

Månadsuppgiftsutredningens förslag har stor betydelse för möjligheten att genomföra meningsfulla kontroller i dessa sammanhang. Det är därför viktigt att ett förslag läggs på riksdagens bord så snart som möjligt och i så god tid att det kan träda i kraft den 1 januari 2014. Detta blev också kammarens beslut.

I den borgerliga reservationen sluter de borgerliga partierna upp bakom månadsuppgifter, även Centerpartiet, som i medierna försöker låtsas om något annat eller att det bara skulle handla om byggbranschen. Jag citerar:

Vi ser positivt på det arbete som nu pågår inom Regeringskansliet, Skatteverket och andra myndigheter med ett brukarvänligt förslag om månadsredovisning på individnivå och utgår från att arbetet är inriktat på att reformen kan träda kraft den 1 januari 2014.

Jag frågar nu finansministern:

När avser finansministern att presentera det förslag om månadsuppgifter för alla branscher och verksamheter som regeringen annonserat till den 26 mars i år?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-06-03 Anmäld: 2013-06-04 Besvarad: 2013-06-12 Svar anmält: 2013-06-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-06-12)