Måluppfyllelse för vårdgarantin

Skriftlig fråga 2007/08:585 av Cederfelt, Margareta (m)

Cederfelt, Margareta (m)

den 11 januari

Fråga

2007/08:585 Måluppfyllelse för vårdgarantin

av Margareta Cederfelt (m)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Den nationella vårdgarantin infördes den 1 november 2005. Syftet var att garantera patienterna besök och behandling inom en angiven tidsperiod. Tyvärr har många landsting ännu två år efter vårdgarantins införande inte lyckats uppfylla syftet med garantin. Väntetiderna är på en del håll långa och skillnaderna kan vara stora mellan olika landsting.

Utifrån ett patientperspektiv är det viktigt att vårdgarantin lever upp till dess uttalade syfte. Ny statistik från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar exempelvis att i de sämst presterande landstingen får 40 procent av patienterna vänta längre än de angivna 90 dagarna, mot enbart 10 procent av patienterna i de bäst presterande landstingen. För patienterna kan landstingens bristande förmåga att uppfylla vårdgarantin medföra onödigt lidande.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att förbättra landstingens förmåga att uppfylla syftet med vårdgaranti.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-01-11 Anmäld: 2008-01-15 Besvarad: 2008-01-16 Svar anmält: 2008-01-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-01-16)