Malmö Arab Film Festival

Skriftlig fråga 2012/13:765 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 17 september

Fråga

2012/13:765 Malmö Arab Film Festival

av Carina Hägg (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Filmpolitikens inriktning omfattar internationellt utbyte och samverkan på filmområdet. Det kan vara svenska konstnärer som medverkar utomlands och framstående utländska konstnärer eller andra personer som bjuds in till Sverige för samarbete och idéutbyte här. Festivaler, seminarier, konferenser och kurser med mera är aktuella former för möten för de utövande professionerna. Kärnan kan vara såväl konstnärens utbyte av samarbetet som att möta en publik med filmkonsten som tema. Främjande av internationellt filmutbyte ska välkomnas, liksom angelägna teman såsom kvinnans roll i de arabiska filmerna, något vi kunnat se på Malmö Arab Film Festival (MAFF). MAFF har etablerat sig som en festival för film från arabiska länder i Europa. Dock stördes årets arrangemang av hot och våld, vilket fick medverkande gäster att meddela sin avsikt att avresa. Det är ett oacceptabelt angrepp på yttrandefriheten.  

Jag har följande fråga till ministern:

Har kulturministern för avsikt att ta några initiativ till följd av angreppen på yttrandefriheten i samband med MAFF?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-09-17 Anmäld: 2013-09-17 Besvarad: 2013-09-25 Svar anmält: 2013-09-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-25)