Målen om ekologisk odling och konsumtion

Skriftlig fråga 2018/19:881 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Nyligen beslutade Göteborgs stad att ändra sitt mål om att allt kött som serveras i den kommunala verksamheten ska vara ekologiskt. I Sverige råder brist på ekologiska köttprodukter. För att uppnå målet har kommunen därför tvingats importera kött från andra länder såsom Italien. Då de insåg det orimliga i situationen valde de att ändra strategi och fokuserar nu istället på ett starkt djurskydd, vilket gynnar svenskproducerat kött. Det är bra.
I livsmedelsbutikerna ser vi en vikande trend för det ekologiska. Enligt den senaste marknadsrapporten (Ekoweb.nu 2019), beror det på att konkurrensen om konsumentens uppmärksamhet från märkningar som till exempel lokalt, närodlat och klimatsmart har hårdnat. Produktion som inte med nödvändighet är ekologisk.
Intressant i sammanhanget är att det inte finns någon evidens för att ekologisk produktion av livsmedel är bättre än konventionell, vare sig sett till klimat eller effekter för omgivande miljö. Med anledning av detta känns det märkligt att den ekologiska produktionen och offentliga konsumtionen subventioneras med cirka 1 000 miljoner kronor per år av svenska skattemedel. Medan övrig produktion som kan vara bättre för såväl miljö som klimat inte får del av detta.

Med hänvisning till ovan vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson följande:

 

Avser statsrådet behålla målen för produktion och offentlig konsumtion av ekologiska livsmedel och vilka åtgärder avser statsrådet i så fall att att vidta för att annan miljö- och klimatsmart produktion av livsmedel inte ska missgynnas ekonomiskt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-08-12 Överlämnad: 2019-08-13 Besvarad: 2019-08-27 Sista svarsdatum: 2019-08-27 Anmäld: 2019-08-29
Svar på skriftlig fråga