Mälardalens högskola

Skriftlig fråga 2018/19:467 av Pia Nilsson (S)

Pia Nilsson (S)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Mälardalens högskola, MDH, har ett nära samarbete med såväl näringsliv som offentlig sektor och är därmed en viktig samhällsbyggare och tillväxtmotor – inte bara i Västerås och Eskilstuna utan i hela Mälardalsregionen. I arbetet med att stärka regionens konkurrenskraft, och ta till vara all den tillväxtpotential som basindustrin härbärgerar, spelar högskolans möjligheter att bedriva högkvalitativ utbildning och forskning, av och med skickliga lärare och forskare, en avgörande roll. Inte minst vad gäller kompetensförsörjningen.

Socialdemokraterna bedömer att Sverige behöver ett nytt tekniskt universitet och att detta bör utnämnas under innevarande mandatperiod. Socialdemokraterna har även gjort bedömningen att det är Mälardalens högskola som har potential att bli detta nya tekniska universitet. En anledning är att delar av högskolans forskning inom teknikområdet håller absolut världsklass.

Att bli universitet skulle säkerställa högskolans framtida behov av forskningsresurser och förbättra förutsättningarna för fler jobb och innovationer att växa fram. Detta är något som skulle göra Mälardalen till en ännu bättre plats att leva och verka på. Det är mer än 20 år sedan Sverige bildade ett tekniskt universitet, Luleå tekniska universitet, och med facit i hand går det inte att överskatta den betydelse som beslutet har haft för regionen och landet.

Jag vill därför fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Avser ministern och regeringen att vidta några åtgärder för att uppfylla det socialdemokratiska vallöftet om att göra Mälardalens högskola till tekniskt universitet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-28 Överlämnad: 2019-03-29 Anmäld: 2019-04-02 Svarsdatum: 2019-04-10 Sista svarsdatum: 2019-04-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga