Mål mot piratkopiering

Skriftlig fråga 2016/17:1678 av Jörgen Warborn (M)

Jörgen Warborn (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Årligen orsakar piratkopiering stor skada för många upphovsmakare runt om i landet. Sverige har en god tradition av att ha många skapare av spel, musik och film. Dessutom har vi legat i framkant gällande it-utvecklingen, något som har underlättat för både laglig och illegal fildelning och streaming.

För att arbetet mot piratkopiering ska fungera effektivt behövs tydliga planer och konkreta mål. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke följande:

 

Vilket är regeringens kvantitativa mål för minskningen av piratkopiering? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-06-22 Överlämnad: 2017-06-26 Anmäld: 2017-06-27 Svarsdatum: 2017-07-12 Sista svarsdatum: 2017-07-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga