Mål för piracy

Skriftlig fråga 2016/17:1568 av Jörgen Warborn (M)

Jörgen Warborn (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Regeringen har haft rundabordssamtal om piratkopiering med representanter för branscher som kan bidra till en minskning av illegal spridning och användning av film, musik och böcker.

Vid en interpellation (23 februari 2016) med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke redogjorde ministern för ett förslag till mål avseende minskad piracy. Förslaget löd:

”Målsättningen för gruppens arbete är att stärka förutsättningar för de kulturella och kreativa näringarna och försvåra för dem som tjänar pengar på att illegalt sprida film, musik eller böcker. I ett första steg ska användningen av illegala tjänster halveras till år '20XX', och på sikt ska lagliga innehållstjänster vara det självklara valet i alla åldersgrupper.”

Med anledning av ovan skulle jag vilja fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke följande:

 

Hur har regeringen och ministern verkat för att målet ska nås?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-06-08 Överlämnad: 2017-06-09 Anmäld: 2017-06-12 Svarsdatum: 2017-06-21 Sista svarsdatum: 2017-06-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga