Mål för minskat matavfall

Skriftlig fråga 2009/10:586 av Ericson, Gunvor G (mp)

Ericson, Gunvor G (mp)

den 1 mars

Fråga

2009/10:586 Mål för minskat matavfall

av Gunvor G Ericson (mp)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Att det slängs mycket mat i hela livsmedelskedjan är en av de viktigaste frågorna när det gäller matens miljöpåverkan. Kort sagt; den mat som slängs ger upphov till stor miljöpåverkan utan att i andra änden ge någon som helst nytta.

Konsumentföreningen i Stockholm har därför tagit initiativ till en skrivelse till jordbrukministern där man pekar på att matavfallet har bäring på livsmedelsförsörjningen i världen och inbegriper frågor kring hushållsekonomi, ny teknik, förpackningsmaterial, forskning och utveckling, energiförsörjning och beteendevetenskap. Konsumentföreningen Stockholm anser därför att regeringen bör anta ett svenskt hållbarhetsmål i syfte att minska det onödiga matavfallet med 20 procent på fem år.

Konsumentföreningen lyfter i skrivelsen fram att det i dag tas få initiativ i Sverige för att på allvar minska matavfallet längs livsmedelskedjan, i butiker, hushåll, storhushåll och offentlig sektor och att det därför krävs en uttalad målsättning för att tvinga myndigheter och övriga aktörer att utforma strategier och samordna resurser för arbetet. Det finns gott om erfarenheter från andra länder som har ambitiösa program för att minska det ätbara matavfallet, exempelvis är Storbritannien och Holland föredömen.

Mot bakgrund av detta är min fråga till jordbruksministern:

Avser jordbruksministern att agera för ett nytt hållbarhetsmål i syfte att minska det onödiga matavfallet med 20 procent på fem år?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-03-01 Anmäld: 2010-03-01 Svar anmält: 2010-03-10 Besvarad: 2010-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-10)