mål för boendepolitiken

Skriftlig fråga 1997/98:761 av Björklund, Ulf (kd)

Björklund, Ulf (kd)
Fråga 1997/98:761 av Ulf Björklund (kd) till inrikesministern om mål för boendepolitiken

Utgifterna för boendet är en stor post för de flesta barnfamiljer. För många går över 30 % av nettoinkomsten till boendet. Bostadsbidragen har ofta gjort det möjligt för barnfamiljer att välja ett boende efter familjens behov och önskemål. Huvuddelen av alla barnfamiljer önskar ett boende i eget hem och ca 75 % av barnfamiljerna bor i dag i småhus.

Den bostadspolitiska utredningen och den nyligen framlagda bostadspolitiska propositionen anger båda som portalparagraf att boendepolitiken särskilt skall främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Kristdemokraterna stöder en sådan målsättning. Boendemiljön är för oss kristdemokrater en del av familjepolitiken. Sedan 80-talets mitt har vår målsättning också varit att göra det möjligt för familjer att ge barnen ett eget rum, särskilt under skolåren.

Med de regeländringar som trädde i kraft den 1 januari 1997, de individuella inkomstgränserna och ytbegränsningsreglerna, omöjliggörs ett förverkligande av dessa mål. Den bostadspolitiska propositionen föreslår tyvärr heller inga åtgärder som kan hjälpa till i rätt riktning.

Min fråga till inrikesministern är således:

Vad avser inrikesministern vidta för åtgärder för att dessa mål skall kunna förverkligas?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-05-18 Anmäld: 1998-05-25 Besvarad: 1998-05-27
Svar på skriftlig fråga