Mål för bilars koldioxidutsläpp till år 2020

Skriftlig fråga 2007/08:1259 av Pedersen, Peter (v)

Pedersen, Peter (v)

den 23 maj

Fråga

2007/08:1259 Mål för bilars koldioxidutsläpp till år 2020

av Peter Pedersen (v)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

I den kommenterade dagordningen inför miljörådsmötet den 3 mars 2008 nämndes ingenting om att Sverige vill se ett mål satt till år 2020 när det gäller förordningen om koldioxidkrav på personbilar. På EU-nämndsmötet den 29 februari förklarade miljöministern detta genom att säga: ”Vi är självklart positiva till att också sätta ett långsiktigt mål, men det är inte det som står på dagordningen nu på måndag.”

På själva miljörådsmötet valde miljöministern ändå att ta upp frågan: ”Vi behöver mer ambitiösa mål att sikta på i framtiden. Och därför så tycker jag det skulle vara bra att vi ger kommissionen i uppdrag att lägga fram förslag till ett nytt långsiktigt mål. Föreslå vid vilken tidpunkt det ska gälla, om det ska vara 2020 eller vad som är lämpligt årtal och också en konsekvensanalys av hur vi ska nå dit.”

Dagen efter rådsmötet sade däremot miljöministern följande i Ekot. ”Vi tycker det är 130 gram som ska fortsätta gälla 2012 och vi vill därför inte diskutera någon annan nivå på ett senare årtal.” Men i ett tal som hölls vid ett transport- och miljöseminarium den 4 april sade miljöministern att ”nästa steg: ett mer långsiktigt, ännu tuffare krav till 2020, detta har Sverige efterfrågat från EU”.

Med anledning av ovanstående något disparata uttalanden vill jag fråga miljöminister Andreas Carlgren:

Avser ministern att verka för att ett mål till år 2020 tas med i förordningen och vad vore i sådant fall enligt ministern ett tillräckligt rimligt krav?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-23 Anmäld: 2008-05-23 Besvarad: 2008-05-28 Svar anmält: 2008-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-28)