Mål för arbetet i FN:s säkerhetsråd

Skriftlig fråga 2015/16:1459 av Karin Enström (M)

Karin Enström (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Den 28 juni valdes Sverige in som icke-permanent medlem i FN:s säkerhetsråd för perioden 2017-18. Utrikesminister Margot Wallström har tidigare uppgett på regeringens hemsida att Sverige vill in i FN:s säkerhetsråd för att ta ansvar för multilateralt samarbete i en osäker värld med många konfliktområden. Säkerhetsrådet är en unik plattform som ger möjlighet att föra ut svensk fredspolitik, påverka världspolitikens skeenden och få igenom vår agenda.

Utrikesdepartementets kabinettssekreterare Annika Söder anser på samma sida att en kampanj för att komma in i säkerhetsrådet handlar om vad du vill åstadkomma, inte bara om att komma in.

På frågan hur Sverige kan använda platsen i säkerhetsrådet för att också göra skillnad och ta ansvar svarar kabinettssekreteraren: vi vill få säkerhetsrådet att fungera bättre, försöka få fler länder att inse att politiken om krig och fred till sist handlar om människor. Verklig makt handlar inte bara om muskler utan också om samarbete.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström vad Sverige konkret avser att åstadkomma i säkerhetsrådet åren 2017-18?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-07-15 Överlämnad: 2016-07-15 Sista svarsdatum: 2016-07-29 Svarsdatum: 2016-08-15 Anmäld: 2016-08-25
Svar på skriftlig fråga