Mål för andelen nyanställda kvinnor i byggbranschen

Skriftlig fråga 2017/18:1076 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Nyligen beslutade regeringen att sätta upp ett mål för hur många av de som nyanställs inom bygg- och anläggningsbranschen som ska vara kvinnor. Enligt pressmeddelandet från den 8 mars 2018 ska minst var fjärde nyanställd byggare vara kvinna år 2030. Undertecknad instämmer självklart i det statsrådet skriver om att vi ska ha en god arbetskultur och miljö i bygg- och anläggningsbranschen där såväl kvinnor som män trivs att jobba. Detta är något som naturligtvis ska gälla för alla branscher och arbetsplatser. Men samtidigt förvånas jag över beslutet, för hur ska ett dylikt mål nås? Innebär det till exempel att bygg- och anläggningsföretag framgent ska kvotera in kvinnor och att detsamma i så fall ska gälla på alla utbildningsprogram som kan ligga till grund för denna typ av yrken? Och vad händer om kvinnor fortsätter att välja bort dessa utbildningar och jobb till förmån för andra?

Med hänvisning till det ovan anförda vill jag ställa följande fråga till statsrådet Peter Eriksson:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att målet om att minst var fjärde nyanställd byggare ska vara kvinna år 2030 ska nås?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-03-21 Överlämnad: 2018-03-22 Anmäld: 2018-03-23 Sista svarsdatum: 2018-04-04 Svarsdatum: 2018-04-09
Svar på skriftlig fråga