Mäklarbranschen och förtryckta uppgifter mot skattefusk

Skriftlig fråga 2012/13:738 av Oskarsson, Christina (S)

Oskarsson, Christina (S)

den 3 september

Fråga

2012/13:738 Mäklarbranschen och förtryckta uppgifter mot skattefusk

av Christina Oskarsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Skatteverket har lagt fram ett förslag om att förenkla deklarationerna vid bostadsförsäljningar. Förslaget innehöll bland annat att deklaranterna skulle få förtryckta uppgifter om mäklararvodet. Det förenklar deklarationerna och ökar samtidigt möjligheten att kontrollera fastighetsmäklarna avsevärt, eftersom det är lätt att jämföra summan av inskickade arvoden från en mäklarfirma med samma firmas inkomstdeklaration. Fusk och illojal konkurrens inom mäklarbranschen kan på så sätt minskas. Branschen har själv kommit med detta förslag, eftersom de hederliga tröttnat på den stora mängden av svarta pengar i branschen. Skatteverket uppskattade av naturliga skäl förslaget eftersom det är enkelt, underlättar för deklaranterna och sanerar mäklarbranschen. Samtliga gjorda kontroller visar att mängden undanhållna affärer är stor, vilket gör att samhället går miste om såväl inkomstskatt som moms som mäklaren debiterar säljaren. Skatteverkets förslag har inte gått ut på remiss, och uppenbarligen avser ministern inte att lägga fram det i budgeten eller under hösten.

Jag har följande fråga till finansministern:

Utifrån vilka fakta och omständigheter har ministern inte tagit upp problemet med svarta pengar i mäklarbranschen och förslaget om förtryckta uppgifter om mäklararvoden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2013-09-03 Anmäld: 2013-09-05 Besvarad: 2013-09-17 Svar anmält: 2013-09-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-09-17)