mainstreaming av äldrepolitiken

Skriftlig fråga 2004/05:2033 av Nordlund, Harald (fp)

Nordlund, Harald (fp)

den 13 juli

Fråga 2004/05:2033

av Harald Nordlund (fp) till statsrådet Jens Orback om mainstreaming av äldrepolitiken

Jag har till statsrådet Ylva Johansson ställt frågor om dels äldre i arbetslivet och dels äldre i politiken. Frågorna har bedömts vara en fråga om arbetsmarknadspolitik och en fråga om jämställdhet och besvaras av arbetsmarknadsministern och jämställdhetsministern. Denna bedömning antyder att regeringen inte tar ansvar för en mainstreaming av äldrepolitiken, det vill säga äldrepolitiken inkluderas i andra politikområden. Mainstreaming innebär rimligen ett lika ansvar för alla departement.

Svaret från jämställdhetsministern innehåller enbart en hänvisning till äldreberedningen Senior 2005. Beredningen har presenterat 100 steg till trygghet och utveckling med en åldrande befolkning.

Fråga:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att åstadkomma en mainstreaming av äldrepolitiken?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-07-13 Besvarad: 2005-08-09 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-08-09)