Macken och glesbygden

Skriftlig fråga 2008/09:727 av Rådström, Britta (s)

Rådström, Britta (s)

den 12 mars

Fråga

2008/09:727 Macken och glesbygden

av Britta Rådström (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Nedläggningar av affärer, lanthandlare, har länge varit föremål för debatt i glesbygdskommuner och bensinmackarna har då framstått som en sista utväg för att kunna göra vissa inköp. Nu drar mackdöden över landet. Svensk bensinhandel menar att omkring 1 000 bensinmackar, av totalt ca 3 700 i Sverige, kommer att läggas ned inom den närmaste framtiden på grund av olönsamhet. Avstånden mellan bensinmackarna i glesbygden är redan långa. Ska nu detta glesa nätverk av service ytterligare tunnas ut så blir det ännu svårare att bo och leva i glesbygden.

Enligt den kommunkategoriindelning som Sveriges Kommuner och Landsting har haft sedan den 1 januari 2005 finns 39 glesbygdskommuner. De definieras som kommun med mindre än sju invånare per kvadratkilometer och mindre än 20 000 invånare.

Nio av Västerbottens 15 kommuner karaktäriseras som glesbygdskommuner i kategoriindelningen. I Västerbotten ingår alltså nästan en fjärdedel av landets alla glesbygdskommuner varför bensinmacksfrågan har högsta aktualitet i länet.

Genom vilka initiativ avser näringsministern att bromsa nedläggningen av bensinmackar i glesbygden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-03-12 Anmäld: 2009-03-12 Besvarad: 2009-03-18 Svar anmält: 2009-03-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-18)