LVU-beslut på delegation

Skriftlig fråga 2017/18:1347 av Anders W Jonsson (C)

Anders W Jonsson (C)

till Statsrådet Lena Hallengren (S)

 

Högsta förvaltningsdomstolen har fattat beslut om att LVU-beslut inte kan fattas på delegation. Detta har skapat stora problem i många kommuner. En stor mängd politiker får information som är sekretessbelagd. En familj som begär företräde för att framföra sina synpunkter tvingas möta en stor mängd okända människor.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lena Hallengren:

 

Kommer statsrådet att verka för att lagen ändras så att en rättssäker process som utgår från barnets behov kan skapas, det vill säga att möjligheten att fatta beslut åter kan delegeras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-23 Överlämnad: 2018-05-24 Anmäld: 2018-05-25 Svarsdatum: 2018-05-30 Sista svarsdatum: 2018-05-30
Svar på skriftlig fråga