luftvärnssystemet Bamse

Skriftlig fråga 1998/99:534 av Grönlund, Amanda (kd)

Grönlund, Amanda (kd)
Fråga 1998/99:534 av Amanda Grönlund (kd) till försvarsministern om luftvärnssystemet Bamse

den 14 april

 

I tidningarna har vi den senaste tiden kunnat läsa om en eventuell nedläggning av projektet Bamse. ÖB säger enligt tidningsreferat att det inte finns något ekonomiskt utrymme för att göra en beställning av detta luftvärnssystem.

Bamseprojektet har redan kostat statskassan ett antal miljoner, att i dagsläget lägga ned projektet vore, enligt mitt synsätt, att ägna sig åt kapitalförstöring.

ÖB har fått i uppgift av regeringen att presentera en materielförsörjningsplan senast den 15 juni detta år och det vore klädsamt om ministern kunde ge ett svar på hur regeringen prioriterar.

Min fråga till ministern är:

 

På vilket sätt avser regeringen verka för att Bamseprojektet genomförs?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-04-14 Anmäld: 1999-04-20 Besvarad: 1999-04-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga