Planerat tekniskt arbete

Under onsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation på riksdagsinformation@riksdagen.se.

Luftrum och luftrumsklasser

Skriftlig fråga 2018/19:728 av Mikael Larsson (C)

Mikael Larsson (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Flygsportförbundet samlar i dag ca 360 medlemsföreningar med sammanlagt nästan 22 000 medlemmar fördelade över hela Sverige. Flygsportförbundet är också en del av Riksidrottsförbundet. Flygsporten är gammal och har fram till i dag flera olika grenar inom sin organisation, (segelflyg, modellflyg, motorflyg med mera.) På senare år har dock administrationen ökat, stämpelavgifterna har höjts och luftrummet har blivit mindre där det kommersiella flyget har fått allt större plats. I Sverige har vi i dag luftrumsklass C inom det kontrollerade luftrummet, vilket enbart Polen och de baltiska länderna också har, men flertalet andra EU länder har fler luftrumsklasser inom sitt luftrum.

Luftrummet och luftrumsklasserna gör att olika typer av flyg kan samsas i luften och ge plats åt varandra. De luftrumsklasser vi har i dag är från 1998, och flera myndigheter har i dag fått i uppdrag att se över dessa i uppdraget Luftrum 2040. Uppdraget går ut på att se över hur luftrumsklasserna ska se ut i närtid men även på längre sikt.

Ofta utgår dessa flygklubbar från mindre flygplatser runt om i landet. Dessa flygplatser är också viktiga eftersom det frivilliga brandförsvaret ofta utgår därifrån.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Är ministern beredd att öppna upp för flera luftrumsklasser eller andra åtgärder för att snarast säkerställa att flygsport och det kommersiella flyget kan samsas på lika villkor inom luftrummet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-05 Överlämnad: 2019-06-06 Anmäld: 2019-06-10 Svarsdatum: 2019-06-12 Sista svarsdatum: 2019-06-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga