Luftförsvarsanläggningen Bergets nedläggning

Skriftlig fråga 2009/10:804 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

Persson i Simrishamn, Göran (s)

den 12 maj

Fråga

2009/10:804 Luftförsvarsanläggningen Bergets nedläggning

av Göran Persson i Simrishamn (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Försvarsmakten har beslutat att luftförsvarsanläggningen Berget i Hästveda i Hässleholms kommun ska läggas ned 2014. Anläggningen i Hästveda sysselsätter i dag ca 130 personer.

Försvarsmaktens nedläggningsbeslut kom som en total överraskning för Hässleholms kommunledning. Försvarsmakten har varken förhandsinformerat eller fört en dialog med kommunledningen inför ett eventuellt nedläggningsbeslut. Kommunledningen har därför begärt att få till stånd ett möte med överbefälhavaren för att diskutera Hästvedaanläggningens framtid. Men överbefälhavaren har avböjt ett sådant möte med Hässleholms kommunledning.

Utöver detta kan jag känna en oro över vad en nedläggning av anläggningen Berget kommer att innebära för luftövervakningen i södra Sverige och då ytterst konsekvenserna för F 17 i Kallinge i Blekinge.

Någon konsekvensanalys har inte redovisats vad gäller kostnader att ersätta Berget med utbyggnad av annan verksamhet i exempelvis Enköping eller om verksamheten vid F 17 äventyras eller ingår i planerna på nedläggningen av luftförsvarsanläggningen.

Mot denna bakgrund är min fråga till försvarsministern:

Avser försvarsministern att vidta några åtgärder med anledning av Försvarsmaktens hantering?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-05-12 Anmäld: 2010-05-17 Besvarad: 2010-05-20 Svar anmält: 2010-05-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-05-20)