Luftförsvar av Sverige med ensad flotta av JAS 39 Gripen

Skriftlig fråga 2008/09:194 av Widman, Allan (fp)

Widman, Allan (fp)

den 30 oktober

Fråga

2008/09:194 Luftförsvar av Sverige med ensad flotta av JAS 39 Gripen

av Allan Widman (fp)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

JAS 39 A/B och FSR 890 kan med sin svenska nationella datalänk ledas av befintliga markbaserade stridsledningscentraler inklusive den i Hästveda i södra Sverige.

JAS 39 C/D är en med Nato interoperabel version utrustad med datalänken Link-16, som inte kan ledas av befintlig svensk infrastruktur för stridsledning.

Vad ämnar statsrådet vidta för åtgärder så att nationellt försvar av svenskt luftrum med en ensad flotta av JAS 39 Gripen kan realiseras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-10-30 Anmäld: 2008-10-30 Besvarad: 2008-11-05 Svar anmält: 2008-11-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-05)