LSS och FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Skriftlig fråga 2009/10:130 av Linna, Elina (v)

Linna, Elina (v)

den 23 oktober

Fråga

2009/10:130 LSS och FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

av Elina Linna (v)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

I FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning fastslås rätten till självbestämmande och rätten att kunna delta i samhället. För detta behövs ibland personligt stöd i vardagen. En av grundtankarna med personlig assistans är att människor med funktionsnedsättning ska få leva det liv som man vill leva. Personlig assistans har förbättrat livskvaliteten enormt för många och är en av de viktigaste jämlikhetsreformerna i Sveriges historia.

De senaste åren har emellertid Försäkringskassan, som ansvarar för bedömningar av behovet av stöd och service, snävat in ramverket mot att endast erbjuda hjälp med de allra mest grundläggande behoven. Detta har man sedan fått stöd för i Regeringsrätten. Insnävningen har lett till att allt fler med behov av stöd och service fått en drastiskt försämrad livssituation där delaktighet i samhälle, arbetsliv och ett liv i samspel med andra människor har kringskurits.

Sverige har genom ratificering av FN-konventionen förbundit sig att ge alla människor en rätt till ett jämlikt liv där stöd och service till personer med funktionsnedsättning sträcker sig längre än ren omvårdnad. Åtgärder från regeringen är därför nödvändiga.

Min fråga till statsrådet är:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att säkerställa att LSS står i överensstämmelse med FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-10-23 Anmäld: 2009-11-02 Besvarad: 2009-11-04 Svar anmält: 2009-11-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-04)