LSS-bostäder i kommunerna

Skriftlig fråga 2019/20:302 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

I dag kan ett stort antal unga vuxna inte flytta hemifrån på grund av att det saknas LSS-boenden, och många tvingas bo hemma längre. Väntetiden till ett LSS-boende är orimligt lång. Förra året rapporterade 1 364 personer att de fått vänta i över tre månader, enligt Inspektionen för vård och omsorg. Av dessa hade hälften väntat i mer än ett års tid på bostad.

Den främsta anledningen till bristen på boenden är en oförmåga från kommunernas sida att lägga pengar på byggandet. 162 av kommunerna i Sverige har för få bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning, så kallade LSS-bostäder. Det är en minskning från förra året, men ändå är det fler som berörs i dag än tidigare: 80 procent av invånarna jämfört med 71 procent i fjol. Främst är det storstadskommuner och högskolekommuner som inte har tillräckligt med anpassade bostäder enligt LSS-lagen.

Det är anmärkningsvärt att många kommuner har underskott på LSS-bostäder, eftersom det är kommunernas ansvar att bygga sådana. Kommunerna anger ofta att det handlar om ekonomi och att man inte har råd när man inte bygger LSS-boenden. En kommun kan tvingas betala vite på upp till 1 miljon kronor om en person inte får ett boende i tid. Vissa kommuner tycker att det är värt att ta ett vite, men detta blir kontraproduktivt då en kommun som får vite då har ännu sämre förutsättningar att bygga boenden.

I den här frågan är alla partier överens; vi vill alla att bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning ska finnas med en viss överkapacitet. Ändå har mer än hälften av alla kommuner en underkapacitet när det gäller LSS-bostäder. Kommunerna måste bli bättre på att planera. I dag vet man ofta redan vid ett barns födsel och sedan i skolan vilka behov en person med funktionsnedsättning kan komma att ha. Det finns ingen ursäkt för kommunerna att inte se till att fler LSS-bostäder byggs.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Hur tänker ministern säkerställa att kommunerna bygger fler LSS- bostäder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-04 Överlämnad: 2019-11-04 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-13 Sista svarsdatum: 2019-11-13
Svar på skriftlig fråga