lottorna

Skriftlig fråga 1999/2000:360 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 10 december

Fråga 1999/2000:360

av Carina Hägg (s) till försvarsminister Björn von Sydow om lottorna

Det är 75 år sedan Tyra Wadner tog initiativet till vad som har kommit att bli dagens lottor. Historiskt och i dag betonas på politiskt håll stödet för de olika frivilliga försvarsorganisationerna. Lottorna och Bilkåristerna är två kvinnliga frivilliga försvarsorganisationer, som båda har viktiga roller i vårt totalförsvar. För kvinnor har även medlemskapet i någon av organisationerna blivit en grund från vilken man gått vidare till internationella uppdrag.

Nu vet vi inte hur, men den omstrukturering av försvaret som nu är under beredning, ger ändrade förutsättningar även för de frivilliga försvarsorganisationerna. En slutsats är att det bör bli än viktigare framdeles att stödja de frivilliga försvarsorganisationerna, men det behövs nu ett klarläggande om att de kvinnliga frivilliga försvarsorganisationerna inte kommer att få stå tillbaka för de manliga motsvarigheterna.

Min fråga till försvarsministern är om regeringen, vid omställningen av vårt försvar, även beaktar de kvinnliga frivilliga försvarsorganisationerna.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-12-10 Anmäld: 1999-12-14 Besvarad: 1999-12-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-12-15)