Lotsplikt i Öresund

Skriftlig fråga 2017/18:1626 av Thomas Finnborg (M)

Thomas Finnborg (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

I början av augusti gick ett 130 meter långt och 17 meter brett lastfartyg på grund utanför Helsingborg. Öresund är en av norra Europas mest trafikerade farleder och har omkring 40 000 fartygspassager per år. Det är en omfattande trafik som ska samsas på en begränsad yta.

I Öresund är det inte lotsplikt, men Internationella sjöfartsorganisationen, IMO, rekommenderar användning av lots ombord på fartyg som är djupgående på sju meter och lastade med olja, kemikalier eller kärnavfall. I motioner till riksdagen har Moderaterna uppmärksammat att Sverige behöver arbeta för att se över hur Öresundstrakten kan utvecklas och uppdateras för att möta dagens och morgondagens risker. Danmark och Sverige bör ha likvärdiga bestämmelser när det gäller lotskrav.

Moderaterna har också drivit frågan i Nordiska rådet. År 2016 lade den konservativa gruppen i Nordiska rådet, där Moderaterna ingår, fram ett medlemsförslag om lotsplikt i Öresund. Förslaget ledde till att Nordiska rådet rekommenderade de nordiska regeringarna att till IMO föreslå att nuvarande riktlinjer för användning av lots i Öresund görs obligatoriska.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Hur ämnar ministern agera i Nordiska ministerrådet för att skynda på frågan om lots med tanke på sommarens incidenter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-08-21 Överlämnad: 2018-08-22 Anmäld: 2018-08-30 Svarsdatum: 2018-09-05 Sista svarsdatum: 2018-09-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga