Lösning på lövhalkans problem

Skriftlig fråga 2012/13:638 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 3 juli

Fråga

2012/13:638 Lösning på lövhalkans problem

av Anders Karlsson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

SJ och andra företag med rälsbunden trafik brukar på hösten ange lövhalka som en orsak till förseningar. Gemene man uppfattar nog detta mest som ett skämt och svepskäl bakom vilket döljer sig andra brister i företagens skötsel av sina åtaganden. I ett uppslagsverk har jag dock kunnat läsa följande:

 Lövhalka uppstår på hösten när lövträd fäller sina löv på järnvägs- och spårvägsräls. När löven hamnar mellan rälsen och fordonets stålhjul pressas cellulosa och äggviteämnen i löven ut, och det blir halt på spåret. Tågen får svårt att starta och svårt att bromsa.

I en artikel från 2010 uppgavs att KTH var nära en lösning på problemet. För en lekman förefaller det märkligt att ett till synes så pass enkelt problem inte ännu har lösts och åtgärdats. Statsrådets fokus borde ligga på att åtgärda den ändlösa rad av förseningar inom kollektivtrafiken som orsakas av olika typer av natur- och väderleksförhållanden. I arbetslinjen ligger möjligheter för arbetskraften att pendla och pendlingen är starkt beroende av en fungerande kollektivtrafik med punktlighet. SJ:s statistikfusk med att räkna 15 minuters försening som att ett tåg avgår i rätt tid är otillständigt och kan inte accepteras.

Genom vilka initiativ och åtgärder avser statsrådet att lösa problemen med lövhalkan och när är lövhalka eliminerat som orsak till förseningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-07-03 Besvarad: 2013-07-17 Svar anmält: 2013-08-15 Anmäld: 2013-08-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-07-17)