lösning av miljöproblemen

Skriftlig fråga 1999/2000:208 av Svensson Smith, Karin (v)

Svensson Smith, Karin (v)

den 15 november

Fråga 1999/2000:208

av Karin Svensson Smith (v) till näringsminister Björn Rosengren om lösning av miljöproblemen

Björn Rosengren säger i en intervju att kärnkraften blir kvar länge. Barsebäcksreaktorerna kommer att avvecklas men att avveckla resterande reaktorer blir svårt och kommer att ta lång tid enligt Rosengren. Energiöverenskommelsen, de lokala investeringsprogrammen, Energimyndigheten, NUTEK och Delegationen för energiomställning i Sydsverige bidrar alla för att ställa om energisektorn till att bli ekologiskt uthållig. I energiöverenskommelsen och andra statliga initiativ satsas mer än 9 miljarder kronor för att påskynda omställningen. Många av programmen har långsiktig inriktning. Målet är bl.a. att successivt avveckla kärnkraften och minska bruket av fossila bränslen. Båda energislagen baseras på ändliga resurser och genererar miljöproblem som inte kan lösas på andra sätt än att avveckla användningen.

Regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet står bakom målsättningen att vi till nästa generation @ inom 25 år @ ska överlämna ett samhälle där miljöproblemen är lösta. Statsrådet Rosengrens uttalande strider mot denna ambition och mål. Denna målsättning fastslogs senast i 1999 års regeringsförklaring. För närvarande arbetar en bred parlamentarisk kommitté med att fastställa de operativa miljömålen utifrån en enig riksdags direktiv. Statsrådets utspel skapar osäkerhet kring ett centralt departements arbete med miljöomställningen.

Arbetar Näringsdepartementet med att dessa långsiktiga miljöproblem ska vara lösta inom 25 år?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-11-15 Anmäld: 1999-11-23 Besvarad: 1999-11-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-11-30)