Lönesummeregeln i 3:12

Skriftlig fråga 2012/13:229 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 20 december

Fråga

2012/13:229 Lönesummeregeln i 3:12

av Anders Karlsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Professor Nils-Olof Lodin skrev i januari 2012 att på nyårsafton kunde många av delägarna i de stora revisionsbyråerna glädja sig över att de under 2010 utöver sina sjusiffriga löner också fått lågbeskattad utdelning på mångmiljonbelopp från sina företag tack vare lönesummeregeln i fåmansföretagarbeskattningen, de så kallade 3:12-reglerna.

Lodin ville ändra på detta och menade att det bara behövdes ett enkelt tillägg i lagstiftningen, som jag refererar här: ”I själva verket påminner delägarkonstruktionen i mycket om så kallade preferensaktier, som fortfarande kan utges enligt den nya aktiebolagslagen även om själva begreppet försvunnit. En sådan aktie har liksom de ’nakna’ aktier som förekommer i många konsultföretag, företräde till viss utdelning men ofta ingen del i värdetillväxten i bolaget. Den lönesummeregel, som vi utredare föreslog och som sedan infördes, ger rätt för företagaren att få kapitalinkomstbeskattning för utdelning motsvarande 25 till 50 procent av företagets lönesumma.

Problemet kan lösas ”genom ett lagstiftningstillägg innebärande att innehavare av aktier i ’flerfåmansföretag’, som utgör en särskild grupp i lagen dit stora konsultföretag hör, inte skall ha rätt att tillämpa lönesummeregeln, om aktierna inte ger ett fullödigt ägarskap utan annan begränsning än hembudsskyldighet till verkligt värde. Härigenom skulle beskattningen av delägare i de större konsultföretag som i dag använder sig av preferensaktieliknande konstruktioner bli både skälig och rättvis.”

Nu står delägarna inför nya, stora och oskäliga vinster eftersom statsrådet inget gjort åt problemet.

Avser statsrådet att nästa år göra en lagändring i den riktning som anvisats?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-12-20 Anmäld: 2013-01-14 Besvarad: 2013-01-15 Svar anmält: 2013-01-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-01-15)