löner och ersättningar i statliga bolag

Skriftlig fråga 2003/04:1346 av Sandgren, Margareta (s)

Sandgren, Margareta (s)

den 16 juni

Fråga 2003/04:1346

av Margareta Sandgren (s) till näringsminister Leif Pagrotsky om löner och ersättningar i statliga bolag

Enligt uppgift ökade statliga bolagsdirektörers löner och ersättningar kraftigt under fjolåret. Några exempel: LKAB:s vd fick ett lönelyft från 3,2 miljoner år 2002 till 3,6 miljoner i fjol, en ökning på drygt 12 %. Svenska Spels vd tjänade nästan 2,2 miljoner, en ökning på 13 %. Systembolagets vd tjänade nästan 2 miljoner i fjol, en ökning på 8 % jämfört med föregående år. Jag har svårt att inse att så kraftiga höjningar är motiverade. Löntagarna får inpräntat i sig att de måste vara återhållsamma med hänsyn till både svenska företags konkurrenskraft och att Sverige inte åter ska få en inflationsekonomi där löneökningarna förvandlas till luft. Jag har intrycket av att det finns en bred förståelse för det synsättet. Men om det ska bestå måste också företagsledningarna ta sitt ansvar. Det gäller i allra högsta grad ledningarna för de statliga företagen. Av näringsministerns tidigare uttalanden har jag fått uppfattningen att det skulle ske en uppstramning av löner och ersättningar i de statliga företagen. De nu redovisade uppgifterna tyder dock inte på att det arbetet har varit framgångsrikt.

Jag vill fråga näringsministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att löner och ersättningar till de statliga företagens ledningar ska hålla sig inom rimliga gränser.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-06-17 Anmäld: 2004-06-17 Besvarad: 2004-06-30 Svar anmält: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-06-30)