löneökningar

Skriftlig fråga 2003/04:234 av Attefall, Stefan (kd)

Attefall, Stefan (kd)

den 11 november

Fråga 2003/04:234

av Stefan Attefall (kd) till statsrådet Gunnar Lund om löneökningar

Konjunkturinstitutets (KI) bedömning är att en samhällsekonomiskt lämplig arbetskostnadsökning bör uppgå till ca 3,2 % per år under åren 2004@2006. Mest troligt anser KI dock att det är att arbetskostnaderna ökar med i genomsnitt 3,7 % per år under åren 2004@2006. Det skulle innebära en årlig ökning av timlönerna med 3,4 %. Denna fördelas mellan avtalsenliga löneökningar på 2,1 % och resterande löneglidning på 1,3 %.

De statliga cheferna har i år fått betydligt högre löneökningar än vad konjunkturinstitutet anser lämpligt för hela arbetsmarknaden. I genomsnitt fick de statliga cheferna löneökningar över 5 %. Flera chefer har fått löneökningar runt 15 % @ till exempel cheferna för AMS respektive Riksskatteverket @ löneökningar som med rätta anses oseriösa mot bakgrund av den svåra avtalsrörelse som ligger framför oss.

Med lönekrav på över 4 % är risken stor att Riksbanken kommer att ana ökad inflationsrisk och höja räntan. Räntehöjningar drabbar dem med låga inkomster hårt, med avmattning och ökad arbetslöshet som yttersta följd.

Med anledning av det ovan anförda vill jag ställa följande fråga till statsrådet Gunnar Lund:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att motverka att löneökningarna för statliga chefer ska bidra till kompensationskrav på övriga arbetsmarknaden som är samhällsekonomiskt olämpligt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-11-11 Anmäld: 2003-11-11 Besvarad: 2003-11-19 Svar anmält: 2003-11-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-11-19)