Löneledande statliga företag

Skriftlig fråga 2008/09:759 av Eriksson, Alf (s)

Eriksson, Alf (s)

den 20 mars

Fråga

2008/09:759 Löneledande statliga företag

av Alf Eriksson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Regeringen införde sommaren 2008 ett nytt regelverk för bonusar i de statliga företagen. Dessa nya bonusregler innebar bland annat att regeringen tog bort sitt generella motstånd mot bonusar, att utrymmet för bonusersättningar fördubblades, att förbudet mot bonus vid förluster avskaffades samt att kravet på att bonusar ska tidsbegränsas togs bort. Trots de excesser som regeringens nya regler öppnat för är näringsministerns besked att bonusarna ska finnas kvar i de statliga företagen. Som ett argument för detta anför näringsministern återkommande att s-regeringens avskaffande av bonusar i de statliga bolagen 2003 gjort de statliga företagen löneledande. I vilka statliga företag har direktörerna blivit löneledande?

Min fråga till näringsministern är därför:

På vilka omständigheter och fakta bygger näringsministern sitt ställningstagande att direktörer i statliga företag blev löneledande efter 2003 års riktlinjer om bonus i de statliga företagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-03-20 Anmäld: 2009-03-20 Besvarad: 2009-03-25 Svar anmält: 2009-03-25
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-25)