lönebidragstaket

Skriftlig fråga 2001/02:1135 av Heinemann, Kerstin (fp)

Heinemann, Kerstin (fp)

den 2 maj

Fråga 2001/02:1135

av Kerstin Heinemann (fp) till näringsminister Björn Rosengren om lönebidragstaket

Regeringen har beslutat att höja taket i a-kassan. Dagpenningen för de som har högst a-kassa kommer att från den 1 juli i år uppgå till 730 kr om dagen, vilket motsvarar 80 % av en månadslön på 20 000 kr.

Ett annat tak som inte höjs och som inte har höjts på flera år är taket för lönebidraget för arbetshandikappade. Taket ligger i dag på 13 700 kr per månad. Det innebär att med det höjda taket i a-kassan så är det många som tjänar mer på att gå på a-kassan än att ta en anställning med lönebidrag. Vi vet dessutom att många lönebidragsanställda jobbar i ideella föreningar som inte har råd med några högre löner.

Med hänvisning till det anförda skulle jag vilja ställa följande fråga till näringsministern:

Är ministern beredd att lägga fram förslag om höjt tak för lönebidragsanställningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-05-02 Anmäld: 2002-05-14 Besvarad: 2002-05-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-05-15)