Lönebidrag för personer med nedsatt arbetsförmåga

Skriftlig fråga 2013/14:222 av Lindholm, Jan (MP)

Lindholm, Jan (MP)

den 18 december

Fråga

2013/14:222 Lönebidrag för personer med nedsatt arbetsförmåga

av Jan Lindholm (MP)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Under mina besök hos ett flertal olika organisationer för personer med skilda former av funktionsnedsättningar har jag alltid fått med mig frågan om varför grundnivån på de så kallade lönebidragen inte höjs.

Under mina år som kommunalpolitiker insåg jag den stora betydelse dessa bidrag har för möjligheten för personer med funktionsnedsättning att komma ut i arbetslivet. Jag har inte följt frågan löpande men har nu fått väldigt allvarliga signaler om att det är hög tid att grundnivån höjs.

Frågan mot bakgrund av detta blir därför:

Har ministern planer på att föreslå ändring av grundnivån för lönebidrag så att fler kan få en ersättningsnivå som gör det möjligt att leva ett självständigt liv?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-12-18 Anmäld: 2013-12-18 Besvarad: 2013-12-20 Svar anmält: 2014-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-20)