Lönebidrag efter 65

Skriftlig fråga 2008/09:127 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 22 oktober

Fråga

2008/09:127 Lönebidrag efter 65

av Luciano Astudillo (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

En arbetsgivare som i dag anställer en person med nedsatt arbetsförmåga kan kompenseras ekonomiskt genom lönebidrag. Lönebidraget får som regel lämnas i längst fyra år. Dessutom får lönebidraget lämnas längst till och med utgången av månaden före den då den anställde fyller 65 år (och om det finns särskilda skäl då den anställde fyller 66 år).

Den demografiska utvecklingen i Sverige gör att det kommer att bli en stor och utmanande obalans mellan generationerna under de kommande decennierna. Vi kommer att få en allt större grupp av äldre över 80 år och en allt mindre grupp i arbetskraften med försörjningsbörda.

För att vi ska ha råd med en väl fungerande välfärd – inte minst sjukvård, äldrevård och äldreomsorg – måste sannolikt den så kallade livsarbetstiden för olika grupper i samhället öka de kommande decennierna. Det innebär bland annat att de personer av den äldre arbetskraften som närmar sig dagens pensionsålder ska ha möjligheten att fortsätta arbeta efter det att de fyllt 65 år, kanske upp till att de fyllt 70 år, om de vill, kan och orkar. Det bör även gälla de personer som av olika skäl har nedsatt arbetsförmåga, förutsatt att de vill, kan och orkar. För att stimulera den möjligheten bör lönegarantireglerna ändras så att åldersgränsen förlängs till 70 år.

Jag vill därför fråga arbetsmarknadsministern vilka åtgärder han har för avsikt att vidta i syfte att ändra lönebidragsreglerna i enlighet med ovanstående.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-10-22 Anmäld: 2008-10-22 Besvarad: 2008-11-04 Svar anmält: 2008-11-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-03)