Lokförarlicens

Skriftlig fråga 2015/16:942 av Jimmy Ståhl (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

Transportstyrelsen kommer från och med år 2016 att ta ut en årlig avgift på 300 kronor från dem med lokförarbevis som en så kallad registerhållningsavgift. Avgiften avser dem som vill behålla sin lokförarlicens och om man inte arbetar som lokförare kan man avsäga sig den genom att meddela Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen går ut med brev till lokförarna och meddelar att om man inte betalar avgiften i tid gäller deras rutiner för påminnelser och inkassoförfarande. Det finns i dag ca 3 000 lokförare och Transportstyrelsen får då in ca 900 000 kronor årligen för att registerföra lokförarnas licenser.

Körkort har ingen årlig avgift men man får betala en avgift för att förnya sitt körkort när det behöver förnyas.

Min fråga till statsrådet Anna Johansson är:

Anser statsrådet att det är skäligt att ta ut en årlig avgift på 300 kronor från lokförarna för att upprätthålla ett register, och kan de som innehar körkort förvänta sig en liknande årlig avgift?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-03-08 Överlämnad: 2016-03-08 Anmäld: 2016-03-09 Svarsdatum: 2016-03-16 Sista svarsdatum: 2016-03-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga