Lokalval i Somaliland

Skriftlig fråga 2012/13:231 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 4 januari

Fråga

2012/13:231 Lokalval i Somaliland

av Carina Hägg (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Lokalval hölls den 28 november 2012 i Somaliland, en i praktiken självstyrande del av Somalia som ofta ses som en förebild i regionen. Internationella observatörer vid valet talar en öppen valkampanj. Valdeltagandet bedöms ha gått upp i förhållande till tidigare val. Sverige har genom bistånd stött genomförandet av valet.

Valet omfattade rådsmedlemmar till distriktsråden i 21 distrikt samt vilka tre politiska partier som ska utses till konstitutionella partier i Somaliland under de kommande tio åren. Man har infört en begränsning av antalet partier med motivet att undvika att partier utvecklas till klanpartier.

I detta det femte valet i Somaliland ställde sju partier och 2 368 kandidater upp, varav 140 kvinnor. Protester har förekommit, men ännu ett steg på vägen till en representativ demokrati har tagits. Grunden har lagts för förfaranden även för framtida val. Sveriges regering har att uttala sig om valet och om Somalilands utveckling leder till något ställningstagande nu och framdeles.

Hur ser utrikesministern på lokalvalet, och kommer Somalilands utveckling att leda till något ställningstagande från utrikesministern och regeringen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-01-04 Anmäld: 2013-01-14 Besvarad: 2013-01-18 Svar anmält: 2013-01-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-01-18)