Lokaluthyrning till icke momspliktig verksamhet

Skriftlig fråga 2018/19:593 av Hampus Hagman (KD)

Hampus Hagman (KD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Att hyra ut en lokal är enligt huvudregeln undantaget från moms. Det finns dock en möjlighet för fastighetsägare att frivilligt registrera sin fastighet för moms för respektive lokal. För fastighetsägaren är fördelen med att momsregistrera att kostnader som byggnation och renovering reduceras med 25 procent eftersom fastighetsägaren då kan dra av momsen på kostnaderna. Därför väljer många fastighetsägare att frivilligt momsregistrera sina lokaler. En fastighet eller lokal som registrerats för frivillig skattskyldighet till moms får endast hyras ut till hyresgäster som stadigvarande använder lokalen till momspliktig verksamhet.

Men om en momsregistrerad fastighetsägare i stället hyr ut lokalen till en hyresgäst som inte bedriver momspliktig verksamhet anses lokalen ha fått en förändrad användning, vilket i sin tur innebär att fastighetsägaren riskerar att tvingas betala tillbaka den moms som dragits av under den senaste tioårsperioden.

När det gäller uthyrning av lokal för idrottsändamål har Skatteverket definierat detta som korttidsupplåtelse av idrottslokal, vilket inneburit att detta klassats som momspliktig idrottstjänst, men sedan 2016 har Skatteverket en ny syn på detta. Numera ses uthyrning av lokal för detta ändamål i stället som momsfri fastighetsupplåtelse.

Detta innebär att många föreningar i dag gör fel och riskerar stora kostnader i framtiden. Detta innebär också att aktörer inom den ideella sektorn som inte bedriver momspliktig verksamhet har begränsade möjligheter att hyra lokaler på den öppna marknaden, då det kan bli mycket kostsamt för fastighetsägaren att hyra ut till dessa aktörer.

Skatteverkets nya klassificering av uthyrning av lokal för idrottsändamål är därför mycket olycklig för idrotten och för föreningslivet i stort. Föreningslivet har mycket stora positiva effekter både för den enskilde och för samhället eftersom det bidrar till bättre hälsa och till gemenskap. Inte minst för barn och unga är det viktigt att lära sig att lyssna på andra, kompromissa och samarbeta. För äldre kan gemenskapen i föreningen vara en livlina, då ofrivillig ensamhet blivit ett allt större samhällsproblem med allvarliga effekter på hälsan. Därför måste skatteregler som försvårar för föreningslivet skyndsamt ses över och förändras.

Vid sidan av idrotten finns det annan verksamhet som inte är momspliktig men som på grund av skattereglerna får svårare att hitta lokaler. Det kan gälla annan typ av ideell verksamhet, men även verksamhet som skola och sjukvård.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka initiativ kommer ministern och regeringen att ta för att förändra regelverket så att lokaluthyrning till icke momspliktig verksamhet förenklas?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-04-26 Överlämnad: 2019-04-29 Anmäld: 2019-04-30 Sista svarsdatum: 2019-05-08 Svarsdatum: 2019-05-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga