Lokalt kryddad snaps

Skriftlig fråga 2006/07:390 av Andersson, Jan R (m)

Andersson, Jan R (m)

den 18 december

Fråga

2006/07:390 Lokalt kryddad snaps

av Jan R Andersson (m)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Enligt Folkhälsoinstitutets bedömning kan egen tillverkning av alkohol jämställas med att själv krydda sin snaps, om detta sker för utskänkning. Med anledning av denna tolkning kan nu krögare som under många år erbjudit lokalt kryddad snaps till julbord eller andra tillställningar riskera att prickas av tillsynsmyndigheter och även riskera att mista sitt serveringstillstånd.

På många ställen i landet kryddar krögare sin egen snaps, speciellt nu inför jul. Att själv krydda sin snaps med lokala smakämnen är en del av vårt kulturarv som har en lång svensk tradition.

Enligt mångas uppfattning är den tolkning som Folkhälsoinstitutet gjort när det gäller krögares möjlighet att krydda sitt eget brännvin absurd. En krögare får exempelvis blanda olika spritsorter för servering i en drink men att blanda smakämnen i brännvin eller andra spritdrycker är enligt den tolkningen som Folkhälsoinstitutet gjort att jämställa med sprittillverkning. Detta trots att ingen alkohol skapats eller tillförts under processen. Det enda krögaren gjort är att överföra alkoholen till ett annat kärl och tillsatt kryddor eller smakämnen.

Om Folkhälsoinstitutets tolkning, att kryddning av snaps kan jämställas med sprittillverkning, skulle bli praxis innebär det att vi i Sverige skulle riskera förlora en del av vårt lands gastronomiska kunskap och att en bit av vårt kulturarv skulle försvinna. Detta utan att några alkoholpolitiska vinster skulle uppnås.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa krögares möjligheter att även i framtiden kunna krydda sig egen snaps?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-12-18 Anmäld: 2006-12-18 Besvarad: 2007-01-10 Svar anmält: 2007-01-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-01-10)