Lokalt bestämmande över trängselskatten

Skriftlig fråga 2006/07:1590 av Bergström, Sven (c)

Bergström, Sven (c)

den 29 augusti

Fråga

2006/07:1590 Lokalt bestämmande över trängselskatten

av Sven Bergström (c)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Sedan den 1 augusti har det åter blivit lättare att andas i Stockholms innerstad. Genom att den så kallade trängselskatten återinförts har framkomligheten på gatorna ökat, bilköerna reducerats och miljöbelastningen minskat. Fortfarande råder dock oklarhet om vem som i framtiden ska ha rådigheten över den typ av styrmedel som trängselskatten utgör. Trots att företrädare för alliansregeringen understrukit att denna typ av frågor bör avgöras lokalt och regionalt råder oklarhet om och när förslag om detta kommer.

Med anledning av den situation som ovan beskrivits vill jag fråga:

Avser justitieministern att under denna mandatperiod lägga förslag till riksdagen om sådana förändringar av regeringsformen att den avgörande politiska kontrollen över trängselskatten i Stockholm kan läggas på lokal och regional nivå?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-29 Anmäld: 2007-08-30 Besvarad: 2007-09-12 Svar anmält: 2007-09-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-12)