Lokaliseringsorter för Transportstyrelsen

Skriftlig fråga 2008/09:53 av Lundh, Fredrik (s)

Lundh, Fredrik (s)

den 3 oktober

Fråga

2008/09:53 Lokaliseringsorter för Transportstyrelsen

av Fredrik Lundh (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

I går kom Transportstyrelseutredningens betänkande och ett av dess förslag är att körkortshantering och yrkestrafikverksamhet försvinner från Luleå. Det berör ett antal anställda, men framför allt försämrar det servicen till transportföretag och medborgare.

Det kan vara riktigt att verksamheten koncentreras på vissa ställen i landet för att göra hanteringen effektiv. För norra Sveriges del konstaterar man kort att genom etablering i Umeå behålls närvaro i norra Sverige.

Utredaren har inte ansträngt sig för att titta på avstånden i denna del av landet, annars hade man upptäckt till exempel att från Norrbottens och Sveriges kanske viktigaste industristad Kiruna är det ca 60 mil till Umeå. Inte heller verkar utredaren ha ägnat en tanke på strukturen i den statliga servicen och det rimliga i att den finns spridd över landet. Många av de statliga verksamheterna i de nordligaste länen kommer att koncentreras i Umeå, om olika myndigheters planer blir verklighet. Slentrianmässigt föreslår också Transportstyrelseutredningen detta, i stället för placering i Luleå.

Jag vill fråga statsrådet om hon i det fortsatta beredningsarbetet kommer att ta hänsyn till avstånd och tillgång till statlig service vid bedömningen av lokaliseringsorter för Transportstyrelsen.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-10-03 Anmäld: 2008-10-07 Svar anmält: 2008-10-15 Besvarad: 2008-10-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-10-15)