lokaliseringen av isbrytarna till Härnösand

Skriftlig fråga 2000/01:1397 av Norlander, Göran (s)

Norlander, Göran (s)

den 14 juni

Fråga 2000/01:1397

av Göran Norlander (s) till näringsminister Björn Rosengren om lokaliseringen av isbrytarna till Härnösand

Riksdagen beslutade vid behandling av regeringens skrivelse 1999/2000:33 Utvecklingsprogram för kommuner med särskilda omställningsproblem främst på grund av strukturomvandlingar inom Försvarsmakten bl.a. att Sjöfartsverket får i uppdrag att utreda frågan om en sommarlokalisering av isbrytarverksamheten till Härnösand.

Med tanke på att beslutet fattades i april 2000 och ingen sommarlokalisering av isbrytare har skett till Härnösand vill jag fråga näringsministern om han avser vidta några andra åtgärder för att kompensera kommunen för uteblivna arbetsplatser.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-06-14 Besvarad: 2001-06-25 Anmäld: 2001-09-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-06-25)