lokalisering av statliga myndigheter i Västra Götalands län

Skriftlig fråga 1998/99:886 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)
Fråga 1998/99:886 av Sonja Fransson (s) till näringsministern om lokalisering av statliga myndigheter i Västra Götalands län

den 6 september

 

Vid beslutet om lokalisering av statliga myndigheter på olika orter vid bildandet av Västra Götalands län fastställdes att länsarbetsnämndens huvudkontor med dess ledning skulle lokaliseras till Borås.

Detta beslut har aldrig verkställts.

Min fråga är därför:

 

Avser ministern verka för att detta beslut nu verkställs i samband med att en ny länsarbetsdirektör tillsätts?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-09-06 Anmäld: 1999-09-14 Besvarad: 1999-09-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga