lokalisering av premiepensionsmyndighetens call center

Skriftlig fråga 1997/98:893 av Frebran, Rose-Marie (kd)

Frebran, Rose-Marie (kd)
Fråga 1997/98:893 av Rose-Marie Frebran (kd) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om lokalisering av premiepensionsmyndighetens call center

Med anledning av det reformerade pensionssystemets premiedel tillskapas under 1998 en ny myndighet, premiepensionsmyndigheten (PPM). PPM planerar att inrätta ett call center, som enligt uppgift kommer att innebära upp till 100 tjänster. Det är viktigt att detta call center lokaliseras till en region med svag sysselsättning. Starka kandidater blir då Bergslagskommunerna Hällefors och Ljusnarsberg. Båda har drabbats hårt av vikande sysselsättning och minskande befolkningsunderlag. Jag vill därför fråga statsrådet Klingvall:

Är regeringen beredd att seriöst pröva Hällefors och Ljusnarsberg som lokaliseringsort för PPM:s call center?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-06-25 Anmäld: 1998-06-29 Besvarad: 1998-07-07
Svar på skriftlig fråga